La Barcelona insostenible


Fotos del carrer Arc del Teatre de Barcelona.
En un barri que es transforma dia a dia, el Raval.

 

 

Les fotos que esteu veient ja formen part del pasat. El barri del Raval de Bacelona es transforma rapidament. Edificis, carrers, places, etc... Desapareixen per donar lloc a espais més adients per als nous interesos especulatius. Que en sortirà de tot això? Ja ho veurem, però tot apunta a que Barcelona es convertira en un gran hotel/Parc temàtic.

Barcelona insostenible

Barcelona es presenta darrerament com una ciutat sostenible o ,com a mínim, aquesta és la insígnia que trobem a moltes campanyes de l'Ajuntament; i a cap ciutadà se li escaparia que, tot i no ser-ho, sembla que per la propaganda que se'n fa, avancem vers aquest objectiu. Així, no falten les estadístiques que ens demostren que milloren en qualitat i quantitat, les zones verdes, els espais naturals i platges, l'aire que respirem o els nivells de soroll. Ningú posa en dubte que d'això depengui la qualitat ambiental de Barcelona. Però, és avui Barcelona una ciutat més sostenible? Estan les polítiques públiques encaminades en aquesta direcció?

 


Panoràmica de les obres a la Rambla del Raval

Dir que un territori amb una densitat de població de 30 persones per hectàrea, i a més, amb el consum material i energètic que tenim, pot ser ecològicament sostenible és una tonteria de primera magnitud.

Les campanyes municipals dels darrers anys a Barcelona fan gran propaganda de com millora la qualitat ambiental de la ciutat; fàcilment trobarem les dades a la web de l'ajuntament de Barcelona de l'increment de la superfície d'espais verds, del nombre d'arbres i jardineres, dels kilòmetres de platges sanejades, la qualitat de les aigües, la qualitat de l'aire o el nivell de contaminació acústica.

Aquesta renovació i millora dels valors ambientals i culturals del casc antic de la ciutat no han estat pas exemptes de controvèrsia; conflictes com els del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del Raval i el de Ciutat Vella (Forat de la Vergonya), sota els quals l'Ajuntament havia aconseguit una partida pressupostària dels Fons de Cohesió de la Unió Europea per a la seva execució, van estar acompanyats d'una especulació salvatge i corrupció política.

Un altre exemple son els funcionaris Gerardo Gónzalez Bilbao i Eduard Planells delegat del gobern a Catalunya imputats per concedir permisos de residencia a membres de la xarxa mafiosa d'en Malchas Tetruashvili. Aquest mafiós tenia negocis de restauració a les Rambles. També recauen les sospites sobre alts càrrecs de l'administració com Julia García–Valdecasas o Antoni Fernández Teixidó, no imputats legalment.

Un altre cas és la sortida a la llum pública de la trama de corrupció que concedia llicencies a canvi de soborns, en la que van ser imputats l'alt funcionari municipal Helio Lozano, la seva mà dreta, Elena Ariza (cap d'assessoria del districte), i l'enginyer extern Joaquín Quílez. Possen en evidencia que en el centre de la ciutat actuen tot tipus de mafies i especuladors. La que va ser concellera de districte el 2007, Itziar González va patir un robatori al seu domicili, persecucions i amenaces de mort, que la van dur a deixar el seu càrrec a l'ajuntament.

Ciutat Vella i el Rabal han esdevingut un gran hotel i parc temàtic, en el que el nombre de residents ha anat disminuint per donar pas a pisos de lloguer per dies econòmics i multitud de serveis per a turistes. Provocant un constant conflicte entre els residents i les molesties que provoquen el turisme massiu. A més amb la crisi inmobiliaria molts inmobles han quedat buits i abandonats. La gran oferta creixent de places hoteleras i lloguers per dies fan més atractives d'altres zones de la ciutat; com per exemple Diagonal Mar. On també s'ha produït una forta especulació amb el famos 22@ i el parc del Fòrum.

Altres enllaços:
coordinadoraRaval.org